PRIJEPISI

-    usluga prijepisa maturalnih, seminarskih, diplomskih radova,
     ugovora i drugih dokumenata
-    izrada tablica
-    izrada sadržaja
-    umetanje skeniranih slika