GRAFIČKI DIZAJN

Copy centar Manuela nudi:
-    izradu logotipa
-    usluge dizajna svih vrsta promotivnih materijala:
        vizitke
        memorandume
        prospekte, brošure, kataloge
        letke, plakate, postere
        pozivnice, zahvalnice,
        diplome
        naljepnice
        cjenike, jelovnike, meni kartice
        ID kartice i akreditacije sa vezicama