SKENIRANJE

Nudimo Vam  uslugu:
-    crno-bijelog skeniranja veličine do A0 formata
-    color skeniranja veličine do A0 formata
Skenirane dokumente možemo Vam pohraniti u .pdf, .jpg, .bmp formatu i poslati
e-mailom ili pohraniti na medij po vašem izboru: CD, DVD, memory stick, disketu.